8 Sektor & 50 Jabatan

Di dalam menjalankan sistem cara hidup Islam, GISB Holdings turut melaksanakan pelbagai aktiviti melalui penubuhan 8 Sektor yang mengendalikan 50 Jabatan di seluruh cawangan syarikat yang berada di 17 buah negara.

1.

SEKTOR
BINA INSAN

JABATAN

2.

SEKTOR
PENTADBIRAN
DAN KEWANGAN

JABATAN

3.

SEKTOR
PENDIDIKAN

JABATAN

4.

SEKTOR
KEBAJIKAN,
KEKELUARGAAN
DAN KESIHATAN

JABATAN

5.

SEKTOR
PERTANIAN,
PENTERNAKAN,
& PERIKANAN

JABATAN

6.

SEKTOR
PERHUBUNGAN
& MEDIA

JABATAN

7.

SEKTOR
SUKAN SUNNAH
& KEJURUTERAAN

JABATAN

8.

SEKTOR
PERNIAGAAN, PERKILANGAN
& PELANCONGAN

JABATAN

ms_MYMalay